Bomen Effect Analyse

Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van een Bomen Effect Analyse,  BEA voorafgaand aan gebiedsveranderingen waarbij leefgebieden van bomen in het geding (kunnen) zijn.

De doelstelling van een Bomen effect analyse is om zowel antwoord te geven op de vraagstelling van de opdrachtgever, als antwoord te geven op de centrale vraag of bomen duurzaam kunnen worden behouden in relatie tot herinrichtingswerkzaamheden of gebiedsveranderingen. Deze kunnen ten koste gaan van het duurzaam behoud van bomen. Daarom dient het opstellen van een BEA vroegtijdig in de planvorming plaats te vinden. Een BEA en het hierbij behorende onderzoek wordt uitgevoerd vanuit boombehoudend oogpunt, mits dit realistisch is.

Aan de hand van veldonderzoek in relatie tot de plannen wordt van alle voorkomende werkzaamheden en handelingen in beeld gebracht wat hiervan de gevolgen zijn voor het duurzaam behoud van één of meerdere of bomen. Zo kunnen, als gevolg van wortelschade, bodemverdichting en beschadigingen aan de bovengrondse boomdelen, bomen dermate worden beschadigd dat herstel onmogelijk is.

Juist wortelschade komt bij bomen in veel gevallen pas na jaren tot uiting. Door ontstane beschadigingen kunnen schimmels en bacteriën hun weg vinden tot in de kern van de boom. Pas na geruime tijd, komt dit in de vorm van zwamaantastingen, ziekten, windworp of stambreuk tot uiting. Het voorkomen van schade aan een boom is dus in alle gevallen van essentieel belang!

Indien er mogelijkheden zijn om behoudenswaardige bomen ook daadwerkelijk duurzaam te behouden, worden deze aangedragen.

Vanuit het oogpunt ‘duurzaam handhaven’ kunnen wij van voorgenomen plannen de directe en op lange termijn te verwachte effecten voor bomen in kaart brengen.

 

Lees verder over bomen effect analyse

  • Uitleg BEA

    Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van een Bomen Effect Analyse,  BEA voorafgaand aan gebiedsveranderingen waarbij leefgebieden van bomen in het geding (kunnen) zijn. De doelstelling van een Bomen effect analyse is om zowel antwoord te geven op de vraagstelling van de opdrachtgever, als antwoord te geven op de centrale vraag of bomen duurzaam kunnen […]