Opstellen bomen renovatie plan

BoombeheerDe boom- en natuurwaarde inventarisatie dient gezien te worden als vertrekbasis voor het opstellen van voorstellen-, dan wel voor het opstellen van een weloverwogen renovatieplan. Deze inventarisatie kan dan ook als een ‘0-meting’ worden beschouwd.
De uiteindelijke doelstelling is te komen tot een afgewogen geheel, welke recht doet aan een veilig en duurzaam bomenbestand met oog voor zowel natuur- als cultuurhistorie en op een duurzame wijze is te behouden en te beheren. Hierbij spelen verschillende facetten zoals natuurwaarde, Flora & Fauna, cultuurhistorie, de veiligheid t.a.v. de bezoekers en hun beleving van bijvoorbeeld een landgoed.