Groei

Bodemproblemen kunnen tegenvallende groeiontwikkeling van bomen veroorzaken. Wij onderzoeken de mogelijkheden om dit op duurzame wijze aan te pakken. Naast bodemfysische en bodemchemische oorzaken focussen wij ons vooral op de bodembiologische activiteiten en het bodemvoedsel web, om te bezien in hoeverre dit een rol speelt, dan wel kan bijdragen aan herstel.

Tevens verzorgt Boomtotaalzorg algehele boomonderzoeken. Onderzoek wordt gedaan naar:
Groeistoornisen
Conditie
Structurele opbouw
Kwaliteit
Handhaving
Toekomstverwachting
Verplantbaarheid

Heeft u boomadvies nodig? wij formuleren bondig, helder en toegespitst op bepaalde problematiek.

Overige bovengrondse zichtbare groeiproblemen verdienen een structurele en veelal een ondergrondse aanpak. Géén symptoombestrijding maar aanpak van de oorzaak.

 

Lees verder over groei

  • Verplantbaarheidsonderzoek

    Tijdens de aanvraagfase van een herontwikkeling van de openbare ruimte of reconstructie kan duidelijk worden dat het niet mogelijk is om bomen op de bestaande locatie te handhaven. Bij de keuze om een boom te beoordelen op verplantbaarheid wordt over het algemeen de afweging gemaakt of de boom een financiële waarde vertegenwoordigt en of deze […]

  • Groeiplaatsonderzoek

    Bomen groeien optimaal indien de plaats waar ze staan op orde is. Boomtotaalzorg is gespecialiseerd in het onderzoeken hiervan. Een groeiplaatsonderzoek geeft duidelijkheid over de oorzaken van de conditionele achteruitgang van de boom en de mogelijkheden om de boom optimale kansen te bieden tot herstel. In geval van tegenvallende groeiprestaties kunnen wij, door het doen van […]