Groeiplaatsonderzoek

Bomen groeien optimaal indien de plaats waar ze staan op orde is.
Boomtotaalzorg is gespecialiseerd in het onderzoeken hiervan. Een groeiplaatsonderzoek geeft duidelijkheid over de oorzaken van de conditionele achteruitgang van de boom en de mogelijkheden om de boom optimale kansen te bieden tot herstel. In geval van tegenvallende groeiprestaties kunnen wij, door het doen van een biologische bodemanalyse, de oorzaak van groeistagnatie vaststellen.

Onze mensen kunnen u hierin adviseren met een op maat geschreven advies.
Door creatief te denken kunnen wij u en uw boom/ bomen van dienst zijn.
Bijvoorbeeld, door met pneumatisch injecteren de groeiplaatsen te verbeteren, dan wel grond uit te wisselen of het toepassen van specifieke technieken en/of ingrepen.