Verplantbaarheidsonderzoek

Tijdens de aanvraagfase van een herontwikkeling van de openbare ruimte of reconstructie kan duidelijk worden dat het niet mogelijk is om bomen op de bestaande locatie te handhaven. Bij de keuze om een boom te beoordelen op verplantbaarheid wordt over het algemeen de afweging gemaakt of de boom een financiële waarde vertegenwoordigt en of deze op een andere locatie past in de structuur van de nieuwe omgeving. Hergebruik van bomen is duurzaam en ook dit is een belangrijke overweging die kan leiden tot het uitvoeren van een verplantbaarheidsonderzoek.
Het vooraf krijgen van actuele informatie betreffende de kwaliteit en toekomstverwachting van bomen welke, als gevolg van gebiedsveranderingen verplant zouden moeten worden. Dit ondezoek kan zowel boven- als ondergronds.