Leefgebied

Bovengrondse zichtbare groeiproblemen verdienen een structurele en veelal een ondergrondse aanpak. Géén symptoombestrijding maar aanpak van de oorzaak.

Onze stelling: ‘Bomen horen van nature in het bos!’

Het bodemvoedsel web is een groot samenhangend geheel van ondergrondse factoren. Wij kunnen de bodembiologische tekortkomingen analyseren en aangeven op welke wijze deze weer op orde te krijgen zijn.

Zonder bomen om ons heen zou de wereld er saai uit zien. Bomen in het stedelijk gebied vervullen tal van functies:

  • Bomen vertegenwoordigen cultuurhistorie.
  • Bomen leveren materiaal voor allerlei doeleinden.
  • Bomen reguleren klimaat en luchtkwaliteit
  • Bomen demping deels geluid
  • Bomen zijn een schuil- en nestplaats voor vel diersoorten
  • Bomen begeleiden verkeersaders
  • Bomen zijn decoratief en hebben een hoge belevingswaarde.