Boomveiligheidscontrole – VTA

Boomveiligheidscontrole – VTA
Bomen mogen geen bedreiging vormen voor de veiligheid.
Dit aspect dient dan ook voorop te staan bij het beheer van bomen. Naast voldoende onderhoud zal, in het kader van de wettelijke ‘Zorgplicht‘ aantoonbaar moeten zijn dat de boomeigenaar / -beheerder, in alle redelijkheid, voldoende gedaan heeft om schade of letsel te voorkomen. Een maatregel hiervoor is het uitvoeren van een ‘Boomveiligheidscontrole’, ook wel ‘VTA – controle genoemd.

Tijdens een visuele controle wordt gelet wordt op afwijkingen en zwakte symptomen welke kunnen duiden op mogelijke veiligheidsrisico’s. Wanneer deze geconstateerd worden, wordt dit geregistreerd en worden maatregelen geadviseerd.
De boomveiligheidscontrole wordt uitgevoerd door middel van de VTA-methode (Visual Tree Assessment) volgens de theorieën van Prof. Claus Mattheck.

Wij beschikken over een ruim aantal door de Stichting Groenkeur, gecertificeerde ‘Boomveiligheidscontroleurs’.