Groeiplaatsverbetering

Groeiplaatsverbetering of Ploffen wordt vooral toegepast bij verdichte groeiplaatsen of daar waar de bodemkwaliteit te wensen overlaat. De geïnjecteerde voeding dient als voedingsbodem voor het bodemvoedselweb.

Met de Tree Life Unit kunnen wij doelgericht groeiplaatsen optimaliseren. Door onder lage druk pneumatisch te injecteren wordt een op maat gemaakt product aangebracht in zowel het horizontale als verticale vlak. In één werkgang wordt de bodemstructuur en voedingstoestand verbeterd,  worden noodzakelijke bodemorganismen ingebracht, wordt de doorwortelbaarheid vergroot, eventuele verdichting opgeheven.

Bodemkwaliteit valt of staat bij een goed bodemmanagement en  garandeert een gezonde bodem en bomen. Rust en harmonie in bodemfysische, bodem-chemische en bodem-biologische zin zijn een vereiste. Gezonde bodems zijn van nature ziekte/onderdrukkende bodems. Verstoorde bodemfysische omstandigheden, zoals verdichting, hebben in eerste instantie vooral een ongunstige uitwerking op bodembiologische activiteiten. In mindere mate op de bodemchemische samenstelling. Als het bodemleven (flora en fauna) verstoord is, ontstaat een ziektegevoelige bodem. Om de bodem weer op orde te krijgen, dient het microbiologisch leven duurzaam hersteld te worden. Veel bomen in het stedelijk gebied zijn toe aan genoemde bodemkwaliteitsverbetering.

Bij tegenvallende groeiprestaties kunnen wij door bodemanalyse de oorzaak van de groeistagnatie vaststellen. Is dit bekend, dan kunnen wij u op maat adviseren en/of het probleem oplossen.