Groeiplaatsverbetering

Groeiplaatsverbetering wordt vooral toegepast bij verdichte groeiplaatsen of daar waar de bodemkwaliteit te wensen overlaat.

Bodemkwaliteit valt of staat bij een goed bodemmanagement en  garandeert een gezonde bodem en bomen. Rust en harmonie in bodemfysische, bodem-chemische en bodem-biologische zin zijn een vereiste. Gezonde bodems zijn van nature ziekte/onderdrukkende bodems. Verstoorde bodemfysische omstandigheden, zoals verdichting, hebben in eerste instantie vooral een ongunstige uitwerking op bodembiologische activiteiten. In mindere mate op de bodemchemische samenstelling. Als het bodemleven (flora en fauna) verstoord is, ontstaat een ziektegevoelige bodem. Om de bodem weer op orde te krijgen, dient het microbiologisch leven duurzaam hersteld te worden. Veel bomen in het stedelijk gebied zijn toe aan genoemde bodemkwaliteitsverbetering.

Bij tegenvallende groeiprestaties kunnen wij door bodemanalyse de oorzaak van de groeistagnatie vaststellen. Is dit bekend, dan kunnen wij u op maat adviseren en/of het probleem oplossen.