Pneumatisch groeiplaats verbeteren “Ploffen”

Een van onze specialismen is groeiplaatsverbetering door middel van de Pneumatische injectie methode. Hierbij injecteren wij vaste stoffen in de bodem.
Dit doen wij met de inzet van onze  Tree-Life-Unit (TLU).

 

  • Vergroten van doorwortelbare ruimte.
  • Verbeteren van de bodemstructuur.
  • Beluchten en/of bemesten.
  • Opheffen van verdichte gronden, breken van storende lagen.
  • Injecteren van vaste bodemactiverende stoffen, waaronder schimmelgedomineerde Humuscompost.
  • Verhogen van organische stofgehalte.
  • Maken van verticale kolommen t.b.v. beluchting en/of bemesting.
  • Opheffen van stagnerend water.