Tree-Life-Unit (TLU)

Met de Tree Life Unit kunnen wij doelgericht groeiplaatsen optimaliseren. Door onder lage druk pneumatisch  te injecteren wordt een op maat gemaakt product aangebracht in zowel het horizontale als verticale vlak. In één werkgang wordt de bodemstructuur en voedingstoestand verbeterd,  worden noodzakelijke bodemorganismen ingebracht, wordt de doorwortelbaarheid vergroot, eventuele verdichting opgeheven.

Onze ‘TLU-machine’  is een groeiplaatsverbeterings machine met een grote injectiecapaciteit voor het verwerken van grondmengsels. De verwerkingscapaciteit per dag ligt bij circa 3.000 liter vaste stoffen. Er wordt gewerkt onder lage luchtdruk. Deze bedraagt maximaal 6 bar.

Met behulp van onze mobile voorraadunit zijn ook moeilijk bereikbare groeiplaatsen bereikbaar.

Door middel van pneumatische injectie methode, in de volksmond “ploffen van bomen”,  kunnen, naast het injecteren van vaste stoffen ook de bodemstructuur worden verbetert. Verdichte gronden opgeheven worden door het breken van storende lagen. Het organische stofgehalte worden verhoogd en de bodem belucht en/of bemest. Door het maken van verticale kolommen kan eveneens stagnerend water worden opgeheven.

Voor meer informatie, het maken van een afspraak, tarieven of een demonstratie kunt u contact opnemen met onze boomtechnische adviseurs.