Inzet boomnevelspuit met Xen Tari/ Nematoden

Met een boomnevelspuit kunnen bomen tot een hoogte van 30 meter beneveld worden.
De elektrostatische geladen spuitvloeistof wordt door middel van de laag-volume-bespuitingstechniek verdeeld over de boven en onderzijde van de bladeren.
Door het doelgericht spuiten worden de spuitmiddelen efficiënt en nauwkeurig toegepast. Hiermee wordt de emissie beperkt. Inzet is mogelijk zodra voldoende blad aan de bomen zit. Er wordt gespoten met een biologisch bacteriënpreparaat Xen Tari WG.

Toepassing XenTari (tekst is afkomstig van Bayer CropScience) is een bacteriepreparaat op basis van sporen en kristallen van sporen van Bacillus thuringiensis subspecies aizawai ter bestrijding van bladetende rupsen van vlinders en motten op diverse gewassen. Het duurt in het algemeen enige dagen voordat de rupsen dood zijn; een vraatstop kan echter vrij spoedig intreden. Van de meeste soorten zijn de jongere rupsen aanmerkelijk gevoeliger dan de oudere. Bij alle toepassingen dient de 1e behandeling dan ook te worden uitgevoerd zodra de jonge rupsen worden waargenomen.
De behandeling indien nodig herhalen. Indien mogelijk de behandeling uitvoeren in een periode met temperaturen boven de 15 graden Celsius. Voor toepassing in buitenteelten in het vroege voorjaar vooral rekening houden met zonnige dagen waarop de zon het gewas verwarmt. Voor het bereiken van een goede bestrijding is het noodzakelijk dat alle plantdelen voldoende met de spuitvloeistof worden bedekt.
Toepassing Nematode (tekst is afkomstig van plantenziektekunde.nl)Het nieuwste wapen in de strijd tegen de eikenprocessierups is de nematode Steinernema feltiae. Dit microscopisch kleine wormpje, ook aaltje genoemd, is een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups. Nadat vorig jaar bij proeven goede resultaten werden geboekt (70 tot 100% van de rupsen werd gedood), worden de nematoden dit jaar op grotere schaal ingezet.Het aaltje Steinernema feltiaeparasiteert alleen op insectenlarven en is onschadelijk voor andere dieren en mensen. Overigens gaan de nematoden niet in hun eentje de rups te lijf. Ze werken samen met een bacterie.