Taxatie

Een boom vertegenwoordigt altijd een waarde.  Of het nu gaat om een boom in eigendom van een gemeente of op private grond. Er is geïnvesteerd in een boom.  Indien een boom door invloed van buitenaf schade oploopt kan deze schade door onze geregistreerde Boomtaxateurs getaxeerd worden. In veel gevallen zijn ook de kosten voor het taxeren verhaalbaar. Immers, er zal aantoonbaar gemaakt moeten worden wat de monetaire schade is om dit te kunnen verhalen.

 

Lees verder over taxatie

  • Boomtaxatie & Schadebepaling

    Voor het hebben van één of meer bomen is een inspanning geleverd. Hierin is  geïnvesteerd. Bomen vertegenwoordigen een waarde. Dit kan bestaan uit ‘handels’- of ‘marktwaarde’, vervangingswaarde’ of ‘monetaire waarde’. Ook uw boom of bomen vertegenwoordigen waarde! Voor het bepalen van deze boomwaarde of nadat een boom beschadigd is, het bepalen van de geleden schade, […]