Taxatie

Een boom vertegenwoordigt altijd een waarde.  Of het nu gaat om een boom in eigendom van een gemeente of op private grond. Er is geïnvesteerd in een boom.  Indien een boom door invloed van buitenaf schade oploopt kan deze schade door onze geregistreerde Boomtaxateurs getaxeerd worden. In veel gevallen zijn ook de kosten voor het taxeren verhaalbaar. Immers, er zal aantoonbaar gemaakt moeten worden wat de monetaire schade is om dit te kunnen verhalen.

 

Lees verder over taxatie

  • Boomtaxatie & Schadebepaling

    Een boom vertegenwoordigt altijd een waarde.  Of het nu gaat om een boom in eigendom van een gemeente of op private grond. Er is geïnvesteerd in een boom.  Indien een boom door invloed van buitenaf schade oploopt kan deze schade door onze geregistreerde Boomtaxateurs getaxeerd worden. In veel gevallen zijn ook de kosten voor het taxeren verhaalbaar. […]