Veiligheid

Bomen mogen geen bedreiging vormen voor de veiligheid.
Dit aspect dient dan ook voorop te staan bij het beheer van bomen. Naast voldoende onderhoud zal, in het kader van de wettelijke ‘Zorgplicht‘ aantoonbaar moeten zijn dat de boomeigenaar / -beheerder, in alle redelijkheid, voldoende gedaan heeft om schade of letsel te voorkomen. Een maatregel hiervoor is het uitvoeren van een ‘Boomveiligheidscontrole’, ook wel VTA – controle genoemd.Boomtotaalzorg beschikt over het Groenkeur certificaat. Het certificaat Groenkeur Boomverzorging voorziet in alle kwalificaties waar een boomverzorger aan moet voldoen voor werken in het openbaar groen en langs rijwegen. Het Groenkeur certificaat garandeert dat binnen het bedrijf aandacht is voor:

 1. Kennisdeling
 2. Veiligheid
 3. Technische eisen voor oplevering

De Groenkeur-boomverzorger werkt altijd met minimaal 50% European Tree Workers (ETW). Boomcontroles in het kader van de algemene zorgplicht (VTA-controle) worden uitgevoerd door gekwalificeerde Boom Veiligheids Controleurs (BVC). Onderzoeken en ingewikkelde boomtechnische problemen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van gekwalificeerde European Tree Technicians (ETT).

Groenkeur en ISO 9001

In de meest recente beoordelingsrichtlijnen (versie 2012) voor de zakelijke markt is ISO 9001 volledig geïntegreerd. Tijdens een audit worden alle aspecten van het Groenkeur-kwaliteitsysteem gelijktijdig getoetst met ISO 9001.

Lees verder over veiligheid

 • stabiliteits onderzoek

  Trekproeven

   Indien Nader onderzoek, al of niet inwendig, nodig is beschikken wij over voldoende expertise, ervaring en apparatuur om dit te realiseren. Naast Tomografie onderzoek of Resistografie onderzoek, kan gebruik gemaakt worden van stabilitietsonderzoek, ook wel ‘Trekproef’ genoemd.      

 • Nader onderzoek

  Indien Nader onderzoek noodzakelijk is, beschikken wij over voldoende expertise, ervaringen en apparatuur om dit te realiseren. De bomen worden dan door middel van; Tomografie onderzoek en/of Resistografie onderzoek en/of onderzoek op hoogte door middel van klimmen en/of het gebruik van een aanwasboor. En op breukvastheid onderzocht door: Het vrijgaven van wortels en/of trekproeven hiermee […]

 • VTA

  VTA-methode De boomveiligheidscontrole wordt uitgevoerd door middel van de VTA-methode (Visual Tree Assessment) volgens de theorieën van Prof. Claus Mattheck. Hierbij wordt gelet op mogelijk mechanische verzwakkingen, kenbaar gemaakt door uitwendige symptomen. De te controleren bomen worden tijdens de controle, rondom in hun geheel beoordeeld. Na een VTA-controle, of –inspectie valt een boom ,grofweg in […]