Trekproeven

stabiliteits onderzoek

 Indien Nader onderzoek, al of niet inwendig, nodig is beschikken wij over voldoende expertise, ervaring en apparatuur om dit te realiseren.
Naast Tomografie onderzoek of Resistografie onderzoek, kan gebruik gemaakt worden van stabilitietsonderzoek, ook wel ‘Trekproef’ genoemd.