VTA

VTA-methode

De boomveiligheidscontrole wordt uitgevoerd door middel van de VTA-methode (Visual Tree Assessment) volgens de theorieën van Prof. Claus Mattheck. Hierbij wordt gelet op mogelijk mechanische verzwakkingen, kenbaar gemaakt door uitwendige symptomen. De te controleren bomen worden tijdens de controle, rondom in hun geheel beoordeeld. Na een VTA-controle, of –inspectie valt een boom ,grofweg in één van de volgende categoriën:

  1. Geen verhoogd risico
  2. ‘Risico boom’ -verhoogd risico (al of niet tijdelijk) + maatregel + urgentie
  3. ‘Attentie boom’ Verhoogde frequentie van VTA- controle

Zijn er geen bedenkelijke symptomen geconstateerd, welke kunnen duiden op mogelijk verhoogd, dan is het onderzoek voor de betreffende boom beëindigd.

Bij bomen waarbij wel dergelijk symptomen zijn geconstateerd, dient nader onderzoek (al of niet direct) te worden uitgevoerd, dan wel worden maatregelen geadviseerd. Na uitvoering van de geadviseerde maatregelen zal een boom met, bijv.: ‘tijdelijk verhoogd risico’ alsnog het predicaat ‘geen verhoogd risico’ krijgen. Na uitvoering van ‘Nader Onderzoek’ zal een advies worden opgesteld t.a.v. te nemen maatregelen, inclusief urgentie termijn.

Wij beschikken over een ruim aantal door de Stichting Groenkeur, gecertificeerde ‘Boomveiligheidscontroleurs’.