Begeleiding herinrichting Markt Heenvliet

De afgelopen weken is de Markt in Heenvliet fors op de schop gegaan. De zieltogende oude paardenkastanjes zijn verwijderd. De ondergrondeenvliet boomvriendelijk ingericht en er is een waterberging met afvoer van overtollig hemelwater aangelegd. Dit alles onder begeleiding van een ETT-er van BOOMTOTAALZORG BV, in samenwerking met het civieltechnisch bedrijf Van de Lindeloof uit Hellevoetsluis.

Om de Markt wederom lommerrijk te laten zijn, zijn door BOOMTOTAALZORG BV 16 grote linden geplant. Waarbij de laatste boom onder veel belangstelling en zeer feestelijk is geplant door de Wethouder en enkele bewoners die destijds ook mee hebben geholpen de paardenkastanjes te planten, evenals enkel basisschoolkinderen, waaronder kleinkinderen van de eerdere planters.

Rest alleen nog de bestrating van de Markt aan te leggen zodat de Markt in Heenvliet er weer boomvol bij staat tijdens de jaarlijkse paardenmarkt in het pinksterweekeinde.

Voorafgaand aan de herinrichting heeft Boomtotaalzorg advies gegeven over het planten van bomen op de markt in Heenvliet. Hierbij is er gelet op de manier van ondergrondse inrichting zodanig dat de bomen een optimale groeikans hebben. De grond is doorgemengd met grof zand en een beperkte fractie van Schimmel Dominante Humus Compost.

Hieronder situatietekening van de waterbuffer met afvoer van overtollige hemelwater en beluchting voor de bodemlucht