Bewortelingsonderzoek inzet ArboRadix

Voor een Bomen Effect Analyse (BEA) is de vraag in hoeverre de renovatie van de weg negatieve gevolgen heeft voor de bestaande bomen. Van nature ontwikkelt het wortelpakket zich tot buiten de druiplijn van de kroon. Dit wordt ook geïllustreerd in het handboek bomen als de kwetsbare boom zone.
In veel gevallen wortelen bomen niet onder een asfalt weg vanwege verdichte puin- of zandlagen etc.
Maar is dat, in dit geval ook zo? Natuurlijk kan dit duidelijk worden wanneer profielsleuven worden gegraven. Een asfalt verharding kan dit onderzoek bemoeilijken.

Om die reden is de ArboRadix ingezet om het bewortelingspatroon te beoordelen. Het geeft weliswaar geen informatie over de kwaliteit en dikte van de beworteling of tot op welke diepte wortels zijn gegroeid. Maar met dit instrument kan wel op eenvoudige, relatief snelle manier de omvang van het wortelpakket in beeld worden gebracht. Zonder dat gegraven wordt en er sleuven in het asfalt worden gemaakt. Door onder het RADIX beeld een foto die op basis van LIDAR is gemaakt te plaatsen kan de wortelkluit t.o.v. de omgeving worden gevisualiseerd. De ArboRadix werkt d.m.v. geluidstomografie hiermee wordt met behulp van geluidsgolven de mechanische verbinding tussen de stamvoet en wortels gedetecteerd.

Meer info hierover: info@booomtotaalzorg.nl