Pneumatisch groeiplaats verbeteren “Ploffen”

Een van onze specialismen is groeiplaatsverbetering door middel van de Pneumatische injectie methode. Hierbij injecteren wij vaste stoffen in de bodem.
Dit doen wij met de inzet van onze  Tree-Life-Unit (TLU).

 • Vergroten van doorwortelbare ruimte.
 • Verbeteren van de bodemstructuur.
 • Beluchten en/of bemesten.
 • Opheffen van verdichte gronden, breken van storende lagen.
 • Injecteren van vaste bodemactiverende stoffen, waaronder schimmelgedomineerde Humuscompost.
 • Verhogen van organische stofgehalte.
 • Maken van verticale kolommen t.b.v. beluchting en/of bemesting.
 • Opheffen van stagnerend water.

Lees verder over pneumatisch groeiplaats verbeteren “ploffen”

 • Tree-Life-Unit (TLU)

  Onze ‘TLU-machine’  is een groeiplaatsverbeterings machine met een grote injectiecapaciteit voor het verwerken van grondmengsels. De verwerkingscapaciteit per dag ligt bij circa 3.000 liter vaste stoffen. Er wordt gewerkt onder lage luchtdruk. Deze bedraagt maximaal 6 bar. Met behulp van onze mobile voorraadunit zijn ook moeilijk bereikbare groeiplaatsen bereikbaar. Door middel van pneumatische injectie methode, in de volksmond “ploffen […]