Vellen & Rooien

Het weghalen van bomen is een van onze specialiteiten. Daarnaast verzorgen wij dunning ten gunste van duurzaam te handhaven bomen en kappen wij bomen vanuit het oogpunt van veiligheid.

Wij zijn specialisten op gebied van moeilijk te kappen bomen. Dit doen wij zonodig met behulp van hijstechnieken.