Aankondiging snoeiwerkzaamheden Bunnik

In opdracht van de gemeente Bunnik voert Boomtotaalzorg vanaf week 21 (start woensdag 18 mei) tot week 25 snoeiwerkzaamheden uit.
Conform het gemeentelijke beleid wordt jaarlijks 1/3 van het bomenbestand gecontroleerd op veiligheid. Tijdens deze VTA-controle worden de bomen beoordeeld op gevaarlijke takken, takken in de takvrije zone en aantastingen zoals zwammen en boomziektes. Ook wordt de snoeibehoefte beoordeeld. Aan de hand van deze inspectie wordt een snoeilijst opgesteld. Aan de hand van deze snoeilijst worden dit jaar de bomen gesnoeid.

Dit jaar wordt er gesnoeid in de kern van Odijk en in het buitengebied, de Marsdijk.
Komend jaar, 2016 staat de kern van Bunnik op de planning.

Gestart zal worden in aan de Koekoeksbloem en Koekoeksweide met het innemen van de haagbeuken. In de zomervakantie worden de eiken aan de Marsdijk gesnoeid ter hoogte van Ford Vechten. Aangezien de weg hier smal is, is vanuit veiligheid van weggebruikers besloten de Marsdijk af te sluiten. De afsluiting, ook voor fietsers en voetgangers zal t.z.t. worden aangekondigd. Het betreft het deel van de Marsdijk vanaf de Achterdijk tot aan de toegangsinrit van Ford Vechten. Er zal een omleiding worden ingesteld via de Provinciale weg en de Mereveldseweg. Ford Vechten is wel bereikbaar vanaf de parkeerplaats op de Achterdijk of via de Mereveldseweg.

Hoewel de vogels actief aan het nestelen en broeden zijn, zullen de medewerkers van Boomtotaalzorg met respect voor de natuur de bomen snoeien. Als er een nest in de boom zit, zal deze indien nodig pas later, als de vogels zijn uitgevlogen, gesnoeid worden.

Voor meer informatie over wanneer Boomtotaalzorg bij u in de wijk komt snoeien kunt u kijken op de gemeentelijke website.

Vragen over de uitvoering kunt u stellen via info@boomtotaalzorg.nl met onderwerp snoeiwerk gemeente Bunnik.