CO2 prestatieladder

Boomtotaalzorg ontwikkelt, registreert en onderhoudt een energiebeoordeling. De methodologie en criteria die worden gebruikt om de energiebeoordeling te ontwikkelen, worden gedocumenteerd.
De reductiedoelstellingen van Boomtotaalzorg B.V. hebben op dit moment betrekking op scope 1en 2 gerelateerd aan certificatie niveau 3.

Continu wordt er naar kansen gezocht om de uitstoot te kunnen reduceren. Hieronder zijn deze kansen, gericht op de grootste verbruiker, in het Reductieplan 2021 opgenomen.
Hierbij is ook de input (ideeën) van medewerkers en de resultaten van de Maatregelenlijsten van SKAO meegewogen.

Het participatieplan met daarin de initiatieven en de uitkomst voor Boomtotaalzorg leest u hier

De reductiedoelstellingen van Boomtotaalzorg zijn hier te lezen: Boomtotaalzorg reductiedoelstellingen 2020-2021

Voortgang en samenvatting van het energie management plan leest u hier:

Voortgangsrapportage Energie management actieplan 2021-H1 d.d. 03-09-2021

Samenvatting Energie management actieplan 2021 d.d. 31-03-2022

Certificaat NC-CO2-00213 getekend geldig tot 10-11-2024