Directiewijziging

Met ingang van 1 oktober 2014 zijn Wim de Kruijf, Bert van Eck en Jildert Jellema toegetreden tot het management team, hierdoor ontstaat een geleidelijke en natuurlijke generatiewisseling.

De mannen zijn zeker geen onbekenden! Wim is al meer dan 23 jaar werkzaam voor Boomtotaalzorg, Bert werkt er al 12 jaar en Jildert 7 jaar.

Samen met een team van gemotiveerde mensen en ruim 30 jaar ervaring, zijn wij graag uw ideale partner voor de verzorging van uw bomen.