Europese snoeistandaard definitief

Onder auspiciën van het EAC is een Europese werkgroep, de Erasmus-projectgroep, bezig geweest om  Europese boomverzorging standaarden op te stellen. De eerste standaard in een reeks van standaarden, is de ´European Tree Pruning Standard´, ofwel de Europese Snoei standaard´ welke nu  klaar is. Met enige trots vermelden wij dat Henk van Scherpenzeel bij de totstandkoming vanuit Nederland zijn bijdrage hieraan heeft geleverd. Deze Europese snoeistandaard omschrijft de consensus tussen de partnerlanden over de goede praktijken van snoei in alle levensfasen van bomen. Opgemerkt dient te worden dat deze standaard is ontwikkeld voor het reguliere boomonderhoud zoals begeleidingsnoei en onderhoudsnoei. In specifieke gevallen kan van de standaard afgeweken worden maar dan enkel na zorgvuldige overwegen en grondig gemotiveerd.

Hier vindt u de: Nederlandse versie van de Standaard

De Engelse versie van de European Tree Pruning Standard