Inzage in concept Europese snoei standaard

Onder auspiciën van het EAC is een Europese werkgroep, de Erasmus-projectgroep, bezig om  Europese boomverzorging standaarden op te stellen. De eerste standaard in een reeks van standaarden, is de ´European Tree Pruning Standard´, ofwel de Europese Snoei standaard´ welke nu als eindconcept klaar is. Met enige trots vermelden wij dat Henk van Scherpenzeel bij de totstandkoming vanuit Nederland zijn bijdrage hieraan heeft geleverd. Deze Europese snoeistandaard omschrijft de consensus tussen de partnerlanden over de goede praktijken van snoei in alle levensfasen van bomen. Opgemerkt dient te worden dat deze standaard is ontwikkeld voor het reguliere boomonderhoud zoals begeleidingsnoei en onderhoudsnoei. In specifieke gevallen kan van de standaard afgeweken worden maar dan enkel na zorgvuldige overwegen en grondig gemotiveerd. De publieke inzage loopt tot 15 december. Hieronder vindt u de eerste versie van de European Tree Pruning Standard.
In oktober 2020 is de eerste versie van de European Tree Pruning Standard opengesteld voor publieke inzage.

Download hier de eerste versie ter inzage: European Tree Pruning Standard

Gebruik het feedbackformulier: sheet voor commentaar NL deze kunt u retour mailen naar: info@boomtotaalzorg.nl