Renovatie hoofdlaan begraafplaats St. Barbara

De eiken op de hoofdlaan van de begraafplaats St. Barbara in Utrecht nemen al jaren sterk in conditie en kwaliteit af. Om de bomen veilig te houden wordt jaarlijks het dode hout gesnoeid en controleren wij de bomen nauwlettend op zwammen en gebreken. Bij nadere inspectie bleek dat de bekende zwamaantastingen niet alleen in de stamvoet, maar ook in de kroon behoorlijke omvang te hebben, welke verhoogde risico’s opleveren.

Afgelopen jaar moest hierdoor met spoed een gescheurde hoofdtak (30cm diameter) uit een van de bomen gezaagd worden, terwijl deze boom juist de meest gezonde boom oogde, maar inwendig bleek deze op hoogte fors aangetast door bruinrot. Vrijwel alle bezoekers en begrafenissen die dagelijks via de hoofdentree over de begraafplaats wandelen, lopen recht onder deze kwijnende eiken door. Door de droogtestress en verzwakkingen was 1 boom afgestorven en is met noodkap in 2020 verwijderd, omdat langer handhaven onacceptabele risico’s opleverde.

Al deze risicovolle omstandigheden hebben er toe geleid dat de begraafplaats St. Barbara een keuze moest maken voor een renovatie. De vervangingsopgave is gegund aan Boomtotaalzorg en het advies team heeft een boomverjongingsplan opgesteld. Dit leverde een uitdaging voor onze European Tree Technicians (ETT) die in opdracht van de begraafplaats en in samenwerking met een landschapsarchitect dit hebben uitgevoerd.

Centrale vraag was: hoe ga je een beeldbepalende laan vervangen en realiseer je een nieuwe laanstructuur op een begraafplaats, te midden tussen kabels en leidingen en historische en monumentale grafkelders? In navolging van het advies het vergunnings traject opgestart, met opnieuw een uitdaging op niveau onze uitvoerende boomspecialisten om een plan op te stellen hoe de bomen veilig te verwijderen, overlast te beperken, en vooral geen schade toe te brengen aan de monumentale grafstenen en gebouwen. Een fraai staaltje teamwork uitgevoerd door een gedreven team van specialisten van Boomtotaalzorg! De komende zomer wordt het plein opnieuw ingericht, ondergrondse groeiplaatsen geoptimaliseerd en daarna worden de nieuwe bomen geplant!