Weet u nog? vakbeurs openbare ruimte 2019

mamoetboompjes

De wereld is inmiddels veranderd. Vorig jaar deelden wij 300 mammoet boompjes (Sequoiadendron giganteum) uit. Deze 300 boompjes hebben in het afgelopen jaar samen 180kg koolstof opgenomen en 450 gram fijnstof gefilterd. Dit lijkt nu nog niet veel, maar naar mate de boom groeit zal de ‘opbrengst’ van de bomen toenemen. Als de mammoetboompjes goed blijven groeien zullen de bomen bij een leeftijd van 30 jaar ca. 39 kg per boom koolstof opnemen en 650 gram fijnstof per boom filteren. Uitgedrukt in baten van groen zal de jaarlijkse opbrengst van een 30 jarige mammoetboom op een goede groeiplaats € 88,90 per jaar (per boom) zijn.   Deze berekening is gemaakt met i-Tree. Met i-tree is het mogelijk om de toegevoegde waarden van bomen uit te drukken in euro’s.

Bovenstaande toont aan dat aanplant van bomen in relatie tot klimaatverandering en luchtvervuiling essentieel is. Voor een aantal gemeenten in Nederland is door Boomtotaalzorg de toegevoegde waarde van het bomenbestand berekend. Bent u benieuwd naar de toegevoegde waarde van uw bomenbestand, onze adviseurs kunnen u informeren over de mogelijkheden. Dit jaar zijn wij aanwezig op de verplaatste vakbeurs Openbare Ruimte STAY & GO, 2 en 3 december stand 6.07