Projecten

 • Groeiplaatsverbetering Amelisweerd

  Meer ruimte voor de bomen aan de Koningslaan BOOMTOTAALZORG BV verbetert, in opdracht van de gemeente Utrecht, de groeiplaatsen van de bomen aan de Koningslaan, landgoed Oud Amelisweerd. Voorheen werd onder de bomen geparkeerd, hierdoor is de grond sterk verdicht geraakt. Gevolg hiervan is gebrek aan doorwortelbare ruimte, lucht en voeding. Ondanks dat de oude […]

 • Essentaksterfte

  De afgelopen maanden heeft Boomtotaalzorg de essentaksterfte van o.a. de gemeenten  Houten,  Wijk bij Duurstede en Bunnik in kaart gebracht. De doelstelling van het onderzoek was de mate van aantasting in beeld te brengen en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor het boombeheer en -beleid binnen de gemeenten. Vooral in het westelijk deel van […]

 • Verplanting van 7 linden

 • Fort Honswijk

  Boomtotaalzorg heeft in opdracht van de gemeente Houten rondom en op fort bomen gesnoeid, geveld en de beplanting opgeschoond. Langzaam zijn er weer zichtlijnen en contouren zichtbaar geworden! Meer informatie over het fort vind u hier.

 • Arbotomografie onderzoek 300-350 jaar oude zomereik

  BOOMTOTAALZORG heeft een boomveiligheidscontrole en nader onderzoek met behulp van de ARBOTOM tomograaf uitgevoerd bij een ca. 300- 350 jaar oude zomereik (Quercus robur). De boom is inmiddels verscheidene jaren aangetast door een zwamaantasting, tijdens de zware zomerstorm in juli 2016 zijn er verschillende grote takken uit de boom gebroken, hierdoor nam de ongerustheid toe over […]

 • Verplanten/ liften plataan

  Op verzoek van de gemeente Gouda in het kader van ophogen Sportlaan, hebben wij een plataan gelift en op dezelfde plaats herplant. Het leverde met de inzet van een telekraan een spectaculaire beeld op.

 • Westpoortweg Amsterdam

  Wij hebben rooiwerkzaamheden, grondverbetering, planten van 60 bomen en nazorg langs Westpoortweg Amsterdam uitgevoerd. Boomtotaalzorg heeft 60 populieren vervangen voor iepen. De bomen werden om en om vervangen. De populieren stonden op schraal zand. De nieuwe plantgaten zijn verrijkt met bomengrond. De populieren waaiden stuk een vormden een gevaar voor omgeving, staande langs een drukke […]

 • Vervolg Marskramersbaan Bunnik

  Vroeg in de ochtend werden vandaag 18-11-2015 de bomen geleverd voor de bomenplantfase! De afgelopen dagen is hard gewerkt om de hardnekkige stobbes te verwijderen van alle iepen die er stonden. Met name doordat het hout van iepen erg hard is en de bomen zeer oppervlakkig hebben geworteld was het een lastig werk om alle […]

 • Onderhouds- en veiligheidssnoei IJsselstein

  Boomtotaalzorg voert onderhoudssnoei en veiligheidssnoei uit in IJsselstein. Inmiddels zijn ruim 3.000 bomen gesnoeid in de wijk Achterveld. Om de snoeiachterstand in deze wijk weg te werken heeft Boomtotaalzorg 2 snoeiploegen gelijktijdig ingezet. Gezamenlijk trekken de snoeiploegen door de wijk heen, het snoeihout wordt op stapels gelegd. De smalspoor snippercombinatie versnippert het takhout en zo […]

 • Marskramersbaan Bunnik

  Inmiddels zijn de werkzaamheden in Bunnik in volle gang. Grofweg zijn de werkzaamheden in 5 fases te omschrijven. Fase 1: kapwerkzaamheden Alle bomen aan de Marskramersbaan zijn inmiddels gekapt. Fase 2: verplantbare bomen 11 november zijn alle verplantbare bomen opgerooid door een verplantmachine. De kluiten zijn in jute en een gaas gezet zodat deze beschermd […]

 • Klanttevredenheidsonderzoek

  Boomtotaalzorg hecht veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening en aan de mening van onze klanten. Binnen ons bedrijf zijn wij voortdurend bezig om verbeteringen t.a.v. onze dienstverlening aan te brengen. Om dit te kunnen doen voeren wij regelmatig een klanttevredenheidsonderzoek onder onze klanten uit. Wij willen u dan ook verzoeken om deze vragenlijst […]

 • Penetrologger

  Door onze Boomtechnische adviseurs wordt veelvuldig bodemonderzoek verricht om de (mogelijke) oorzaken van tegenvallende groeiprestaties van bomen te achterhalen. Hierbij worden de profielopbouw, grondsamenstelling en indringingsweerstand van de bodem onderzocht door het maken van profiel boringen en het graven van profielsleuven. Het zuurstofpercentage van de bodemlucht wordt met een zuurstofmeter gemeten. De indringingsweerstand wordt gemeten […]

 • Boomveiligheidscontrole Utrechtse Heuvelrug 2014-2018

  In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voeren onze boomspecialisten de komende 4 jaar de ‘Visuele boomveiligheidscontroles’ uit. De komende jaren zullen alle bomen minimaal eenmalig gecontroleerd worden op hun actuele status in het kader van de ‘Wettelijke zorgplicht’.

 • Renovatie monumentale bomen beukenlaan Bloemendaal

  Op verzoek van gemeente Bloemendaal heeft Boomtotaalzorg de monumentale Beukenlaan in het Bloemendaalse bos gekeurd en gerenoveerd. De slechte of zieke beuken zijn vervangen en 6 Linden die de afgelopen jaren zijn geplant zijn verwijderd. Boomtotaalzorg heeft de nieuwe plantplaatsen ruim en bodemtechnisch gezond ingericht.

 • Spectaculaire kap 4 monumentale Platanen

  In opdracht van gemeente Molenwaard heeft Boomtotaalzorg 4 grote Platanen aan de Schansweg in Kinderdijk gekapt. De 4 platanen groeiden volledig boven de huizen en tuinen, waardoor deze ernstige overlast veroorzaakte. In het verleden is meerdere malen gesnoeid om overlast te beperken en de monumentale bomen te behouden. Uiteindelijk is gehoor gegeven aan een burgerinitiatief […]

 • Verplanten Leilinde met verplantschep

  Op verzoek van gemeente Culemborg hebben wij een Leilinde verplant met een verplantschep. De kluitdiameter is 2.50 m De boom wordt na aanplant gesnoeid dit om de verdamping van het blad te compenseren met de wortelreductie. De kluiten worden na verplanting flink ingewaterd. Bij aanplant zal de grond rond de kluit gemengd worden met een ½ […]

 • Onderhoudssnoei bomen stadswal Woudrichem

 • Herinrichting Stationsgebied Bilthoven

 • Verplanting Culemborg

  Wij hebben de verplanting van de Linde aan de Limburg van Stirumstraat succesvol uitgevoerd.

 • Vellen dikke Boom Houten

  Boomtotaalzorg heeft in opdracht van de gemeente Houten “de dikke boom” aan de Odijkseweg in Houten geveld. Voorafgaand aan deze velling heeft onze boomtechnisch adviseur H.A. van Scherpenzeel meerdere malen onderzoek gedaan naar deze boom. 

 • Voorbereiden verplanten Blaricum

  Boomtotaalzorg heeft de voorbereiding voor verplanten getroffen bij ca. 80 beuken aan de Eemnesserweg te Blaricum. Bomen met onvoldoende kwaliteit zijn aangestipt, en worden overgeslagen. Dus niet voorbereid. Voorafgaand aan voorbereiden worden alleen de te voorbereiden beuken gesnoeid. De kluitgrootte is afhankelijk van de stamdiameter, gemeten op 1,00 m + maaiveld. Verhouding stam – kluit: 1 […]

 • 6 Koningslinden geplant de Bilt

  Koningslinde in elke kern gemeente de Bilt In elke kern van de gemeente De Bilt heeft Boomtotaalzorg een koningslinde geplaatst ter gelegenheid van de  kroning. Zo markeren we de inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april. Toen koningin Beatrix in januari haar abdicatie aankondigde kwam al vrij snel van uit de gemeenteraad en de inwoners […]

 • Project Keukenhof

  Al jaren is de Keukenhof klant van ons.  Wij hebben onlangs een boombeheerplan opgesteld en voeren jaarlijks de VTA controle uit. Tevens adviseren wij op het gebied van boombeheer.

 • Project Zeewolde verplantbaarheidsonderzoek

  Voor de gemeente Zeewolde heeft BOOMTOTAALZORG een verplantbaarheidsonderzoek bij 9 platanen. Om te komen tot een goed oordeel naar de verplantbaarheid en de kans van slagen (hergroei) van de te verplanten bomen is het van groot belang het bewortelingspatroon en –gedrag in beeld te brengen, door het graven van profielkuilen.

 • Project VTA Rijswijk

  Voor gemeente Rijswijk hebben wij de VTA controle uitgevoerd, hier is een visuele controle van ca. 7500 bomen onderzocht in het kader van de wettelijke zorgplicht.  Tevens hebben wij in kaart gebracht welke bomen zijn verwijderd en nieuw aangeplant zijn.

 • stabiliteits onderzoek

  Project Stabiliteitsonderzoek Utrecht

  In opdracht van de gemeente Utrecht hebben wij een stabiliteits onderzoek uitgevoerd, bij de bomen die langs de Nieuwe Gracht staan. Een trekproef levert informatie over de veiligheidssituatie van bomen. De boomtrekproef analyseert met behulp van gevoelige apparatuur  de breukveiligheid van de stam en de standvastigheid van de wortelkluit. Trekproeven bij bomen zijn gebaseerd op […]

 • Project VTA-NO Nijmegen

  Voor de gemeente Nijmegen hebben wij een nader onderzoek uitgevoerd waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de aard en omvang is van de verzwakking/afwijking of aantasting en in hoeverre hier een verhoogd risico is voor de omgeving. Een en ander in het kader van de wettelijke zorgplicht en aansprakelijkheid, welke rust bij de boomeigenaar/ boombeheerder.

 • Project Bomen Effect Analyse Utrecht

  In opdracht van de gemeente Utrecht, is door Boomtotaalzorg een Bomen Effect Analyse (verder afgekort als BEA) opgesteld. Het betreft een selectie bomen staande binnen het plangebied op het Lucas bolwerk, ter hoogte van de Stadsschouwburg te Utrecht.

 • Project bomen planten

  Trots zijn we op een boomaanplant project op het landgoed bij kasteel Heemstede in Houten.

 • Project Groeiplaatsverbetering

  Bij bestaande bomen treedt vaak stagnatie in de groei op. Het gevolg is vaak functie- en conditieverlies en eindigt vaak met het vroegtijdig vervangen van de boom. Tijdig ingrijpen en de boom voorzien van nieuwe groeiruimte is een betere investering dan afwachten en later de boom vervangen. Wij zijn gespecialiseerd in het pneumatisch injecteren van bodemverbeterende substraten.    Links: CMC […]