Boomveiligheidscontrole Utrechtse Heuvelrug 2014-2018

In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voeren onze boomspecialisten de komende 4 jaar de ‘Visuele boomveiligheidscontroles’ uit.
De komende jaren zullen alle bomen minimaal eenmalig gecontroleerd worden op hun actuele status in het kader van de ‘Wettelijke zorgplicht’.

BOOMTOTAALZORG BV heeft dé oplossing om op een heldere en doeltreffende wijze dergelijke projecten in goed overleg met de opdrachtgever uit te voeren.
Het is dan ook niet voor niets dat vele gemeenten al gebruik maken van de diensten van BOOMTOTAALZORG BV.
Onze gecertificeerde boomveiligheidscontroleurs (BVC) hebben inmiddels veel ervaring met controle van grote aantallen bomen.
Indien er bij bomen symptomen aangetroffen worden die kunnen duiden op een (mogelijk) omvangrijker gebrek,
of wanneer helderheid verschaft moet worden t.a.v. stabiliteit en breukvastheid, zal een aanvullend onderzoek worden geadviseerd.