Essentaksterfte

De afgelopen maanden heeft Boomtotaalzorg de essentaksterfte van o.a. de gemeenten  Houten,  Wijk bij Duurstede en Bunnik in kaart gebracht. De doelstelling van het onderzoek was de mate van aantasting in beeld te brengen en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor het boombeheer en -beleid binnen de gemeenten. Vooral in het westelijk deel van Nederland veroorzaakt de ziekte een heuse kaalslag onder het landschappelijke bomenbestand. Ook in bijv. de gemeente Wijk Bij Duurstede staan veel essen. In totaal 2465 stuks, ofwel iets minder dan 19% van de bomen zijn essen.

Het is bekend dat ook binnen de gemeente Houten en Bunnik essen zijn aangetast door de essentaksterfte.  Gezien de verwachtingen en zorgwekkende berichtgevingen in de (vak)media moet gevreesd worden over het voortbestaan van een aantal essensoorten in het Nederlandse landschap. Dit kan grote gevolgen hebben voor het bomenbestand, zowel landschappelijk als ook binnen de bebouwde kom.

Als gevolg van de aantasting door de essentaksterfte en de hieruit voortvloeiende maatregelen, zal dit ook gevolgen hebben voor het gemeentelijk onderhoudsbudget voor bomen. Bij een sterke doorontwikkeling van de aantasting kunnen de kosten aanzienlijk oplopen. Onderhoudssnoei en begeleidingssnoei om snoeiachterstanden te voorkomen en gevaarlijke situaties te voorkomen is essentieel.