Fort Honswijk

Boomtotaalzorg heeft in opdracht van de gemeente Houten rondom en op fort bomen gesnoeid, geveld en de beplanting opgeschoond. Langzaam zijn er weer zichtlijnen en contouren zichtbaar geworden! Meer informatie over het fort vind u hier.