Penetrologger

Door onze Boomtechnische adviseurs wordt veelvuldig bodemonderzoek verricht om de (mogelijke) oorzaken van tegenvallende groeiprestaties van bomen te achterhalen. Hierbij worden de profielopbouw, grondsamenstelling en indringingsweerstand van de bodem onderzocht door het maken van profiel boringen en het graven van profielsleuven. Het zuurstofpercentage van de bodemlucht wordt met een zuurstofmeter gemeten. De indringingsweerstand wordt gemeten met een Penetrometer.
Sinds kort werken wij ook met de Penetrologger met hierin een bodemvochtmeter. De indringingsweerstand wordt per meetpunt op elke diepte digitaal vastgelegd en in een grafiek weergeven.
Op de grafiek is duidelijke af te lezen waar de indringingsweerstand te hoog is voor wortelgroei, dan wel waar storende lagen zich bevinden.
Gelijktijdig kan ook het bodemvochtgehalte gemeten worden. Dit in relatie tot (bijv.) nazorg met watergiften bij geplante bomen. Doordat het bodemvochtgehalte gemeten wordt kunnen ook de gemeten weerstandswaarden gecorrigeerd worden om de invloeden van nat e/o droogte te compenseren.
Door en (te) hoge indringingsweerstand, of bodemverdichting (bodemcompactie) gaat de bodemstructuur verloren en neemt de activiteit van het bodemleven af. Het is ook nadelig voor gasuitwisseling, waardoor het zuurstof percentage op peil blijft en remt de infiltratie van hemelwater. Bij een hogere indringingsweerstand kunnen wortels zich niet goed, of in het geheel niet meer ontwikkelen. Een indringingsweerstand >3,5MPa/cm2 is de absolute grenswaarde waarbij geen wortelgroei meer mogelijk is. Wortelgroeiremming vindt al plaats vanaf 1,5MPa/cm2.
Bodemverdichting is dus vaak ook de belangrijkste storende factor voor gezonde groei van bomen.
Met onze Penetrologger kunnen wij nu exact in beeld brengen waar storende lagen zich bevinden. Binnen de groeiplaatsen van bomen zijn zij vaak verantwoordelijk voor oppervlakkige wortelgroei en opdrukken van de verharding.

meetresultaten Penetrometer