Project Groeiplaatsverbetering

Bij bestaande bomen treedt vaak stagnatie in de groei op. Het gevolg is vaak functie- en conditieverlies en eindigt vaak met het vroegtijdig vervangen van de boom. Tijdig ingrijpen en de boom voorzien van nieuwe groeiruimte is een betere investering dan afwachten en later de boom vervangen. Wij zijn gespecialiseerd in het pneumatisch injecteren van bodemverbeterende substraten. 

product  Links: CMC Schimmelgedomineerde Humus(hout)compost fractie 3-8 mm
Rechts: Substraatmengsel t.b.v het pneumatisch injecteren:
50 % Agra Perlite,geëxpandeerd vulkanisch gesteente=bodemstructuurverbeterend.
50 % schimmelgedomineerde Humuscompost (fractie 3-8 mm)= aanvulling  bodemleven/bodemvoedselweb.