Renovatie monumentale bomen beukenlaan Bloemendaal

Op verzoek van gemeente Bloemendaal heeft Boomtotaalzorg de monumentale Beukenlaan in het Bloemendaalse bos gekeurd en gerenoveerd. De slechte of zieke beuken zijn vervangen en 6 Linden die de afgelopen jaren zijn geplant zijn verwijderd. Boomtotaalzorg heeft de nieuwe plantplaatsen ruim en bodemtechnisch gezond ingericht.

De nieuwe bomen zijn op de juiste wijze geplant. Standaard zijn de bomen met enige overhoogte aangeplant. Na natuurlijke zakking staan de bomen gelijk aan het omringende maaiveld. Wij maken geen gebruik van kunststof materiaal in de grond t.b.v. watergiften, als drainbuis. Wel zijn wij voorstander van het gebruik van een watergietrand, welke hergebruikt kan worden.

Met het aanmaken van de nieuwe plantplaatsen hebben wij deze met behulp van een midigraver doorgespit en de aanwezige boomwortels zijn eruit gehaald. Door de grond van de plantplaats is beukenbladaarde gemengd met Terra Cottem. Dit zorgt dat er in de plantplaats de nodige Mycorrhiza`s terecht komen, de Terra Cottem zorgt voor een eenvoudigere opname van water in de drogere periode voor de boom.

Nadat de bomen zijn geplant is er bovenop de kluiten een mulchlaag aangebracht. Deze laag zorgt voor een gezond bodemleven, dat de kluit minder snel zal uitdrogen en dat de bodem niet inklinkt na een watergift.

Gezien het verkrijgen van voldoende lichtinval voor de nieuwe bomen, zijn de nevenstaande bomen gesnoeid. Afvoer van het vrijgekomen hout is gedaan met licht materieel, zodat er geen ernstige schade aan de paden is ontstaan,