Spectaculaire kap 4 monumentale Platanen

In opdracht van gemeente Molenwaard heeft Boomtotaalzorg 4 grote Platanen aan de Schansweg in Kinderdijk gekapt.

De 4 platanen groeiden volledig boven de huizen en tuinen, waardoor deze ernstige overlast veroorzaakte. In het verleden is meerdere malen gesnoeid om overlast te beperken en de monumentale bomen te behouden. Uiteindelijk is gehoor gegeven aan een burgerinitiatief om de 4 bomen te verwijderen, de hele buurt heeft inspraak gehad en heeft uiteindelijk het stamhout helpen opruimen. De bewoners waren blij met de veilige werkwijze en het eindresultaat welke in een halve dag was geklaard.

Het rooiwerk was wel een precisie klus, de kronen van de bomen groeiden ver boven de huizen en schuurtjes. Er was geen ruimte om met een telekraan de bomen weg te takelen en elders veilig neer te leggen. Tussen de boomkronen van de te kappen bomen en de te handhaven bomen was slechts beperkt ruimte. Maar de boomspecialisten van Boomtotaalzorg zijn hier creatief mee omgegaan.

De gemeente stemde in met het voornemen en kan nu binnen de groeiplaats van de bomen ondergrondse vuilcontainers plaatsen en een voetpad aanleggen. Boomtotaalzorg heeft in het voortraject mee helpen denken en advies uitgebracht over mogelijkheden om overlast te beperken.

Moeilijkheid hierin was dat van de gemeente het behoudt van de monumentale bomenstructuur  en het aanzien van Kinderdijk niet in het geding mocht komen. In het komende groeiseizoen wordt dan ook geïnvesteerd in de overgebleven bomenstructuur door de groeiplaatsen te injecteren met compost om zo de groei te stimuleren.