Vellen dikke Boom Houten

Boomtotaalzorg heeft in opdracht van de gemeente Houten “de dikke boom” aan de Odijkseweg in Houten geveld. Voorafgaand aan deze velling heeft onze boomtechnisch adviseur H.A. van Scherpenzeel meerdere malen onderzoek gedaan naar deze boom.  Een gedeelte uit de laatste onderzoeksrapportage:

Al sinds mensenheugenis staat aan de Odijkseweg een dikke Populier, lokaal bekend als de ‘Dikke Boom’. Het bij de boom gevestigde miniwinkelcentrum heeft hieraan dan ook haar naam te danken. In het verleden is, ten tijden van de uitbreiding van de kern van de gemeente Houten, de boom symbolisch ‘verkocht’ aan de gemeente Houten zodat de gemeente dan ook het onderhoud voor haar rekening zou nemen. De afgelopen decennia is de kwaliteit van de boom achteruit gegaan. In de jaren tachtig, toen de boom al aanzienlijk hol was, is de hoogte al eens verminderd, hetgeen daarna nog enkele keren is herhaald, vanwege de teruglopende groeikracht van de ‘Dikke Boom’ en het hierbij toenemende gevaar voor de weggebruikers van de Odijkseweg.  In 2012 waren nog enkele kleine takken van de boom, of boomstomp, in leven.

In 2013 is de boom niet meer uitgelopen en staat er dus nog een dode onderstam van ca. 4 – 4,5m hoogte. Deze onderstam is in de verticale (lengte) richting doorgescheurd. Ook is de stam, op de rand van het maaiveld aan fietspad zijde grotendeel geheel weggerot. Aan de tuinzijde is dit op een paarplekken ook het geval. Daarbij komt dat de boom richting het fietspad overhelt en het zwaartepunt van de boom op ca. 4m hoogte ligt ook aan de zijde van het fietspad.

Aangezien de gemeente Houten de veiligheid van de weggebruikers (fietspad en getolereerd autoverkeer) dient te waarborgen is ons de vraag gesteld om een advies uit te brengen betreffende het wel of niet laten staan van de ‘Dikke Boom’.

Advies :

Wij adviseerden dan ook, gezien het onacceptabele risico, de boom op maaiveldhoogte af te zagen. Dit is inmiddels gebeurd onder toeziend oog van de familie de Bruin die generaties lang de boom heeft gekoesterd.