Vervolg Marskramersbaan Bunnik

Vroeg in de ochtend werden vandaag 18-11-2015 de bomen geleverd voor de bomenplantfase!

De afgelopen dagen is hard gewerkt om de hardnekkige stobbes te verwijderen van alle iepen die er stonden. Met name doordat het hout van iepen erg hard is en de bomen zeer oppervlakkig hebben geworteld was het een lastig werk om alle boomstobbes weg te halen. Het straatwerk kwam geregeld omhoog zodra er weer een zware wortel werd weggehaald.
Gelijktijdig zijn de plantplaatsen uitgegraven, en ditmaal zijn de boomgaten bewust dieper uitgegraven in de hoop de wortelopdruk te voorkomen/beperken.

Bewoners participatie
De bewoners hebben inspraak, via een comité en zijn zo extra betrokken geraakt bij het gehele project. Kappen en herinrichten waarbij ruim 100 Amberbomen (Liquidambar) en enkele sierkersen worden herplant is de keuze van de bewoners. In samenwerking met de bewoners zijn alle plantplaatsen uitgezet en geregeld aangepast aan de wensen van de bewoners. Zo is i.p.v. 4 bomen voor de huizen gekozen om slechts 3 bomen terug in de verharding aan te planten. Bij de groenstroken is er bewust ruimte gehouden om te voetballen. Naast de sierwaarde van de amberbomen zijn er meerdere sierkersen aangeplant voor de biodiversiteit.

Vandaag zijn de eerste 30 bomen in de verharding aangeplant.
In plaats van het gele zand worden de bomen nu in bomengrond herplant en worden goede schimmels en micro-organismen toegevoegd door een speciale bomenstarter mix te gebruiken. De bomen in de verharding worden nog voorzien van een watergeefrand. Het straatwerk kan zodra het laatste aanaarden is uitgevoerd weer worden hersteld zodat de overlast voor de bewoners beperkt blijft.