Voorbereiden verplanten Blaricum

Boomtotaalzorg heeft de voorbereiding voor verplanten getroffen bij ca. 80 beuken aan de Eemnesserweg te Blaricum.
Bomen met onvoldoende kwaliteit zijn aangestipt, en worden overgeslagen. Dus niet voorbereid.
Voorafgaand aan voorbereiden worden alleen de te voorbereiden beuken gesnoeid.
De kluitgrootte is afhankelijk van de stamdiameter, gemeten op 1,00 m + maaiveld. Verhouding stam – kluit: 1 : 8.
Bij het maken van de sleuf wordt aan de buitenzijde folie aangebracht en tussen folie en kluit wordt de grond gemengd met compost ‘Groeistarter’ en terug gebracht, tbv wortel-vorming aan de kluitrand. Rond de te voorbereiden beuk wordt een gietrand aangebracht tbv watergiften (nazorg).
Vervolgens worden de kluiten na een maand geïnjecteerd met voedingsmiddelen tbv een versnelde wortelvorming.
Gedurende de zomer periode zal nazorg worden gegeven, o.a. watergiften.

IMG_2117 [BTZ] IMG_2134 [BTZ] IMG_2138 [BTZ] IMG_2137 [BTZ] IMG_2146 [BTZ] IMG_2164 [BTZ] IMG_2168 [BTZ]