Project VTA-NO Nijmegen

Voor de gemeente Nijmegen hebben wij een nader onderzoek uitgevoerd waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de aard en omvang is van de verzwakking/afwijking of aantasting en in hoeverre hier een verhoogd risico is voor de omgeving. Een en ander in het kader van de wettelijke zorgplicht en aansprakelijkheid, welke rust bij de boomeigenaar/ boombeheerder.