Westpoortweg Amsterdam

Wij hebben rooiwerkzaamheden, grondverbetering, planten van 60 bomen en nazorg langs Westpoortweg Amsterdam uitgevoerd.

Boomtotaalzorg heeft 60 populieren vervangen voor iepen. De bomen werden om en om vervangen. De populieren stonden op schraal zand. De nieuwe plantgaten zijn verrijkt met bomengrond. De populieren waaiden stuk een vormden een gevaar voor omgeving, staande langs een drukke weg en fietsroute.