Vleermuizenonderzoek

Holtes in bomen worden regelmatig door vleermuizen, of andere dieren, gebruikt als verblijfplaats. Niet elke holte is echter geschikt als verblijfplaats. Een spechtengat wordt bijvoorbeeld pas na enkele jaren geschikt voor vleermuizen doordat de holte in de loop der jaren naar boven uitrot. Een vleermuis kruipt immers graag hoog en droog weg in de holte. Een jaarrond vleermuisonderzoek is altijd een tijdrovende en daardoor een prijzige zaak.
Als in een plangebied een holteboom wordt aangetroffen wil dat dus niet altijd zeggen dat de holte ook geschikt is voor vleermuizen en dat er automatisch een jaarrond onderzoek moet worden uitgevoerd. Boomtotaalzorg kan klimmend met behulp van valbeveiliging, of een ladder, met een endoscoopcamera en zaklamp een holte controleren op geschiktheid als verblijfplaats en ook op aanwezigheid van vleermuizen. Indien de holte kan worden uitgesloten dient geen jaarrond onderzoek te worden uitgevoerd. Soms kan zo wel tot 50% van de holten worden uitgesloten. Een inspectie met endoscoopcamera naar de aanwezigheid van vleermuizen geldt overigens ook als een volwaardige onderzoek ronde in een jaarrond onderzoek conform het vleermuisprotocol. Holtes zijn vaak ook bewoond door andere beesten zoals bijvoorbeeld bijen, hoornaars, muizen of eekhoorns.

Wil je meer informatie neem dan contact op met Boomtotaalzorg! info@boomtotaalzorg.nl