Boomtaxatie

Boomtaxatie

Taxatie

Wanneer er boomschade is ontstaan, heeft u als boomeigenaar recht op een passende vergoeding. Om hier aanspraak op te kunnen maken dient de verantwoordelijke partij aansprakelijk te worden gesteld. De eerste stap is het vaststellen van de monetaire schade door een onafhankelijk boomtaxateur. De schade wordt door ons getaxeerd conform de meest actuele richtlijn van de NVTB. (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen).

Voor de taxatie wordt een veldbezoek gedaan. Tijdens het veldbezoek wordt eerst vastgesteld of de beschadigde boom veilig te handhaven is en of er mogelijkheden zijn om de schade te herstellen. Wanneer er geen noodzaak is om de boom te vervangen zullen de herstelkosten worden getaxeerd.

Als blijkt dat de boom onherstelbaar is beschadigd worden de vervangingskosten van de boom getaxeerd. Het taxeren van de vervangingskosten wordt ook gebruikt bij het vaststellen van de compensatiewaarde bij voorbeeld de aanvraag van een kapvergunning, of tijdens een BEA.

Itree

Uit diverse onderzoeken wordt duidelijk dat bomen een toegevoegde waarde hebben. Bomen filteren de lucht, leggen CO2 vast, vangen regenwater af, dragen bij aan een prettige leefomgeving, etc. Met o.a. de Itree methode kan deze toegevoegde waarde kan voor iedere boom afzonderlijk worden uitgedrukt in euro’s. Bij het maken van de berekening worden verschillende parameters opgenomen, o.a. de boomsoort, standplaats, stamdiameter, boomhoogte en conditie. Op basis van deze informatie wordt voor de betreffende boom bepaald:

  • Hoeveel CO2 is opgeslagen;
  • Jaarlijks aan CO2 wordt vastgelegd;
  • Jaarlijks aan fijnstof filtert;
  • Jaarlijks aan water buffert;
  • Verkoeling biedt, etc.
  • Boomtaxaties

  • Boomtaxaties takbreuk

B. van Eck is lid van de N.V.T.B. (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen). Geregistreerd onder nummer 67

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)