Letterzetter kever

Letterzetter kever

Wat is de Letterzetter?

De Letterzetter (Ips typographus) is een klein, roodbruin tot zwart kevertje. De larven van de Letterzetten zijn wit. Fijnsparren (Picea abies), maar ook grove den (Pinus sylvestris) zijn gevoelig voor aantastingen van de larven van de Letterzetter.

Hoe ziet de aantasting eruit?

Aantastingen zijn te herkennen aan de vele kleine boorgaatjes in de schors, bruingelig boormeel op de stam en activiteit van spechten. Bomen die het vorige voorjaar nog kerngezond leken, kunnen het volgende jaar drastisch zijn aangetast. Na een zware keveraanval valt de bast af en kan de boom sterven.

Welke maatregelen?

Als we vaststellen dat aantastingen ontstaan zijn door de larven van de Letterzetter, moeten we verspreiding van de Letterzetter zoveel mogelijk tegengaan. Dat kan door:

  1. Aangetaste bomen zo snel mogelijk te verwijderen.
  2. Dood hout te verwijderen uit het bosgebied en gekapte bomen te ontdoen van schors.

Deze maatregelen gelden voor alle boombezitters met waardbomen (voornamelijk Picea-soorten, soms ook wel Pinus cembra, zelden op Abies, Larix en Pseudosuga) voor de Letterzetter.

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)