Essentaksterfte

Essentaksterfte

Wat is essentaksterkte?

Essentaksterfte wordt veroorzaakt door de invasieve schimmel ‘vals essenvlieskelkje’ (Hymenoscyphus fraxineus). De schimmel infecteert essen via het blad. Als de aantasting doorzet, groeit de schimmel de twijgen in, waar de bast en het cambium wordt aangetast. Dit leidt tot verstoring in de sapstromen. Twijgen en soms zelfs delen van de kroon sterven af. Essentaksterfte veroorzaakt vooral in het westelijk deel van Nederland een heuse kaalslag onder het landschappelijk bomenbestand.

Hoe ziet de aantasting eruit?

Aantastingen zijn te herkennen aan donkere verkleuringen van de bast. Aantastingen komen ieder jaar terug. Niet-resistente bomen sterven daardoor steeds verder af en ook oudere takken gaan na verloop van tijd dood. Over het algemeen vermindert de conditie van de boom ieder jaar. Hierdoor zijn de bomen steeds vatbaarder voor secundaire aantastingen, zoals de honingzwam. Die secundaire aantastingen kunnen een rol spelen bij het uiteindelijk volledig afsterven van de bomen.

Welke maatregelen?

Boomtotaalzorg heeft de essentaksterfte van o.a. de gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik in kaart gebracht. Het onderzoek liet zien wat de mate van aantasting was en wat dat betekende voor het boombeheer en –beleid binnen de gemeenten. Om snoeiachterstanden en gevaarlijke situaties te voorkomen zijn onderhoudssnoei en begeleidingssnoei essentieel. De maatregelen die genomen moeten worden om essentaksterfte het hoofd te bieden, kunnen zwaar drukken op het gemeentelijk onderhoudsbudget voor bomen. Wanneer de aantasting zich sterk doorontwikkeld, kunnen de kosten aanzienlijk oplopen.

  • Essentaksterfte beeld: geen

  • Essentaksterfte laag

  • Essentaksterfte matig

  • Essentaksterfte ernstig

  • Essentaksterfte zeer ernstig

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)