Pneumatisch injecteren (TLU)

Pneumatisch injecteren (TLU)

Tree Life Unit (TLU)

Om de bodemkwaliteit te verbeteren ontwikkelde Boomtotaalzorg een speciale machine: de Tree Life Unit. Met de Tree Life Unit wordt onder lage druk met een lans een mengsel van wormenmest/humuscompost in de bodem geïnjecteerd.

In één werkgang verbeteren we de bodemstructuur, brengen we noodzakelijke bodemorganismen in de bodem, vergroten we de doorwortelbaarheid en heffen we verdichtingen op.

De voordelen op een rij:

Groeiplaatsverbetering door het injecteren van vaste stoffen in de bodem met de Tree Life Unit Vergroot de doorwortelbare ruimte.

  • Vergroot de doorwortelbare ruimte.
  • Verbetert de bodemstructuur.
  • Belucht en/of bemest.
  • Maakt verdichte gronden los, breekt storende lagen.
  • Zorgt voor toename van vaste bodemactiverende stoffen, waaronder speciale humuscompost.
  • Verhoogt het organische stofgehalte.
  • Zorgt dat stagnerend water weer in de bodem wordt opgenomen.
  • Tree Life Unit

  • Tree Life Unit

  • Tree Life Unit

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)