Stabiliteitsbeoordeling

Stabiliteitsbeoordeling

Stabiliteitsonderzoek

Om inzicht te krijgen in hoe stevig een boom verankerd is in de bodem voeren we een stabiliteitsonderzoek uit. Dit onderzoek is gebaseerd op de theorieën van Wessolly & Erb, 1998 Baumstatik.

Kantelmoment

Als we met een bepaalde kracht aan een boom trekken, buigt de stam en kantelt de wortelkluit. Door de mate van kanteling te meten in relatie tot de kracht die op de boom wordt uitgeoefend, kunnen we het kantelmoment van de boom berekenen.

Voor dit onderzoek brengen we 3 hoekmeters aan, waarvan 2 op de stamvoet en 1 op tenminste 4 meter hoogte. ( hoekmeters zijn 2-weg kantelsensoren met een nauwkeurigheid van 1/1000°) die de kanteling van de kluit of stam in alle windrichtingen meten. Op enige hoogte in de boom maken we een treklijn vast waar we met een lier aan trekken. De trekkracht die op de boom uitgeoefend wordt, meten we met een krachtopnemer.

Tijdens het onderzoek wordt met maximaal 40% van deze berekende kracht aan de boom getrokken. Uit stabiliteitsonderzoeken bij een groot aantal bomen is gebleken dat gezonde bomen <0,25° uit het lood mogen komen. Als tijdens het onderzoek deze hoek wordt bereikt, stoppen we de meting.

Referentie punt in de boom.

Daarnaast wordt gelet op de buiging of kanteling van de stam, wanneer de kluit in dezelfde mate kantelt als de stam is de kans groot dat de boom vermindert stabiel is. Wanneer de stam veel meer buigt of kantelt dan de kluit betekent dit dat de boom stevig verankert is in de bodem.

Wanneer een snoei- of kapadvies

In Nederland komt een zware storm tot zeer zware storm (windkracht 10 - 11) regelmatig voor. Als uit de meting en analyse blijkt dat de onderzochte boom bij deze windlast (windkracht 10) zal bezwijken, adviseren we de boom te snoeien of te kappen.

Als de onderzochte boom windkracht 12 kan doorstaan, kunnen we de boom als veilig aanmerken en adviseren we geen aanvullende maatregelen.

  • Stabiliteitsbeoordeling

  • Stabiliteitsbeoordeling

  • Stabiliteitsbeoordeling

  • Stabiliteitsbeoordeling

  • Stabiliteitsbeoordeling

  • Stabiliteitsbeoordeling

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)