Boombeheer en -beleid

Boombeheer en -beleid

Beheerplannen/omvormingsplannen

In een boombeheerplan stellen we een toekomstvisie op voor een park, landgoed of gemeente. Hierbij zetten we een stip op de horizon waar de komende jaren naartoe wordt gewerkt.

Een voorbeeld van een toekomstvisie is bijvoorbeeld het omvormen van een monocultuur naar een gevarieerd bomenbestand. Onderdeel van een beheerplan kan een vervangingsplan zijn of de onderhoudsplanning van het bomenbestand.

Vervangingsplan

Een vervangingsplan is een meerjarige planning. Het kan bijvoorbeeld gaan om een essenlaan met aangetaste essen die vervangen moeten worden. Om het laanbeeld zo goed als mogelijk te behouden, letten we in dit geval erop dat niet direct de hele laan in één werkgang wordt vervangen.

Onderhoudsplanning

Een onderhoudsplanning is een meerjarige planning waarbij we in beeld brengen wanneer, waar, welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de snoeicyclus of de BVC(boomveiligheids)-cyclus.

Toezicht

Boomtotaalzorg heeft deskundige specialisten in dienst die kunnen optreden als toezichthouder.

Zo voeren we voor opdrachtgevers o.a. kwaliteitscontroles uit na een een BVC- of snoeicyclus.

Ook kan het zijn dat een bomen effect analyse (BEA) het advies bevat dat werkzaamheden onder toezicht van een boomdeskundige moeten plaatsvinden. Boomtotaalzorg heeft specialisten in dienst die hier ervaring mee hebben. Als toezichthouder kijken we tijdens kritieke punten bij de werkzaamheden of de boombeschermende maatregelen worden nageleefd. Ook houden we in de gaten of tijdens de werkzaamheden de bomen onvoorzien niet ernstig beschadigen, bijvoorbeeld als er grove wortels worden aangetroffen op locaties waar het niet was verwacht. In dergelijke gevallen geven we ter plaatse advies en denken we mee over wat mogelijke alternatieven zijn.

BVC snoeimaatregelen

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)