Monumentale bomen

Monumentale bomen

Een gezonde bodem, een gezonde boom

Optimalisatie van de groeiplaats bij monumentale bomen vraagt een andere aanpak dan bij bomen in de jeugd- of halfwasfase.

Een boom maakt vanaf de aanplant verschillende levensstadia door. Niet alleen bovengronds ontwikkelt een boom zich, ook ondergronds verandert de bodem en de bodembiologie geleidelijk zodat andere vegetatietypen of bomen zich kunnen ontwikkelen. Optimalisatie van groeiplaatsen bij monumentale bomen vragen om die reden een specifieke aanpak.

  • Monumentale bomen

  • Monumentale bomen

  • Monumentale bomen

  • Monumentale bomen

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)