• Home
  • Groeiplaatsen

Groeiplaatsen

1. Optimaliseren van functie en het leveren van ecosysteemdiensten

Bomen zijn van grote meerwaarde voor de omgeving door het leveren van tal van ecosysteemdiensten. Als tegenprestatie vragen bomen om een goede en gezonde leefomgeving en optimale bodem.

2. Het begint bij een gezonde bodem en optimale groeiplaats

Een gezonde bodem betekent een gezonde boom. Voor onderhoud van groeiplaatsen is geen standaardoplossing, maar maatwerk noodzakelijk.

3. Groeiplaatsonderzoek

Door specifiek groeiplaatsonderzoek krijgen we een beeld van de bodemsamenstelling en kunnen wij tijdig groeiachterstanden signaleren.

4. Bodemanalyse: bodemzuurstof, bodemdichtheid en voedingstoestand

Voor de bodemanalyse meten wij het bodemzuurstofgehalte, de bodemdichtheid en de voedingstoestand (o.a. gehalte van organische stoffen, CEC, Ph, en nutriënten). Op basis hiervan stellen wij een gericht verbeterplan voor de locatie op.

5. Tree Life Unit: pneumatische injectie voeding en structuurverbeteraar

Met onze Tree Life Unit optimaliseren wij doelgericht groeiplaatsen van bomen. Onder lage druk wordt pneumatisch een verbeterproduct geïnjecteerd, in zowel het horizontale als het verticale vlak. Dit product wordt op basis van bodemanalyse op maat samengesteld en bestaat uit vaste stoffen, zoals schimmelhumus, organische voeding of een structuurverbeteraar. Zo worden in één werkgang de bodemstructuur en voedingstoestand verbeterd en worden noodzakelijke bodemorganismen ingebracht. Ook wordt de doorwortelbaarheid vergroot en eventuele verdichting opgeheven.

6. Activeren bodemvoedselweb

De geïnjecteerde voeding dient als voedingsbodem voor het bodemvoedselweb, een ondergrondse keten van tal van onmisbare organismen.

7. Voedingstoffen opneembaar voor boomwortels

Het bodemvoedselweb zorgt ervoor dat de boom voedingsstoffen goed kan opnemen via de wortels.

8. Gezonde bodem Gezonde boom

Een gezonde bodem, is de basis voor een gezonde boom. Hierdoor kan de boom optimaal groeien en functioneren en levert deze de ecosysteemdiensten. Een gezonde bodem maakt bomen weerbaarder tegen ziekten en plagen.

Verbetering van Boom, Bodem en Voeding

De cyclische stappenaanpak van Boomtotaalzorg

Ons uitgangspunt is dat de boom een natuurlijk organisme is en ook als zodanig behandeld moet worden. Dat betekent dat natuurwetten worden gerespecteerd en dat oplossingen zoveel mogelijk worden gezocht bij de oorzaak van het probleem. Als we de groeiomstandigheden van een boom willen optimaliseren, moeten we de boom, de bodem en de voeding verbeteren. Het is ons doel om structurele verbetering op de lange termijn te bewerkstelligen.

Wilt u meer weten over onze verbeteraanpak, of wilt u advies op maat voor uw situatie? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs vertellen u graag meer over hoe wij te werk gaan.

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)