Groeiplaatsverbetering

Groeiplaatsverbetering

Optimalisatie groeiplaats

Groeiplaatsoptimalisatie kan op meerdere manieren. Onze keuze gaat uit naar het verbeteren van groeiplaatsen zonder grote hoeveelheden grond af te voeren. Om de oorzaak van een groeistagnatie te achterhalen, voert Boomtotaalzorg eerst met specialistische apparatuur een groeiplaatsonderzoek uit. Na constatering van het probleem stellen we een voedingsmengsel samen van vaste stoffen en injecteren dit in de bodem. Het compleet herstellen van een groeiplaats lukt niet altijd met één behandeling. Het in evenwicht brengen van de biologische balans kost tijd. In sommige gevallen is herhaling van de behandeling noodzakelijk.

Groeiplaatsoptimalisatie door uitwisseling van grond, het maken van voedingspijlers of voedingssleuven passen we maar beperkt toe. In veel gevallen wordt in de basis goed materiaal afgevoerd, waarna eenzelfde hoeveelheid verrijkt zand wordt aangevoerd. Dit is kostbaar en stoot veel CO2 uit.

  • Groeiplaatsverbetering

  • Groeiplaatsverbetering

  • Kolommen maken

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)