Groeiplaatsonderzoek

Groeiplaatsonderzoek

Ondergrond even belangrijk als bovengrondse deel

Spreken we over bomen dan gaat het vaak over het zichtbare, bovengrondse deel. Toch is het ondergrondse deel net zo belangrijk! Geen goede pizza zonder goede bodem, geen gezonde boom zonder gezonde ondergrond.

Groeiplaatsproblemen

Als de conditie van een boom verslechterd, zie je dat bijvoorbeeld aan de afnemende bladbezetting: het blad is minder groot, de bladkleur is flets en de eindtwijgen nemen af in scheutlengte. Deze eerste symptomen kunnen een signaal zijn dat de huidige groeiplaats niet toereikend is. Belangrijk is dan om de ondergrondse groeiplaats te onderzoeken en daar waar mogelijk te optimaliseren.

Groeiplaatsonderzoek

Boomtotaalzorg beschikt over specialistische apparatuur om het zuurstofpercentage, de indringingsweerstand of de verdichting in de bodem te meten. Ook kunnen we een bodemmonster nemen uit de groeiplaats. Door dit monster te beoordelen met een bodemscanner krijgen we informatie over de zuurgraad en de voedingstoestand van de bodem. Het groeiplaatsonderzoek maakt duidelijk wat de oorzaak is van een groeistagnatie. Met die informatie stellen we een doelgericht verbetervoorstel op.

  • Bodemmonster nemen

  • Groeiplaatsonderzoek

  • Groeiplaatsonderzoek

  • Groeiplaatsonderzoek

Boomtotaalzorg

Lange Uitweg 27
3998 WD Schalkwijk
(Utrecht)